Czym jest Lean Management?

Lean Management, to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem. Rozwinęła się w oparciu o narzędzia i zasady systemu produkcyjnego Toyoty. Jej celem jest dostarczanie klientom produktów/usług jakich oczekują przy jednoczesnym wyeliminowaniu wszelkiego marnotrawstwa, które jest zbędne z punktu widzenia klientów, firmy i pracowników. Struktura systemu Lean Management opiera się na trzech filarach: planowaniu strategicznym, strukturze organizacyjnej i zdolnościach zasobów ludzkich. Zrozumienie zależności pomiędzy tymi obszarami umożliwia maksymalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.


Dlaczego warto stosować?

Lean Management, to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem. Rozwinęła się w oparciu o narzędzia i zasady systemu produkcyjnego Toyoty. Jej celem jest dostarczanie klientom produktów/usług jakich oczekują przy jednoczesnym wyeliminowaniu wszelkiego marnotrawstwa, które jest zbędne z punktu widzenia klientów, firmy i pracowników. Struktura systemu Lean Management opiera się na trzech filarach: planowaniu strategicznym, strukturze organizacyjnej i zdolnościach zasobów ludzkich. Zrozumienie zależności pomiędzy tymi obszarami umożliwia maksymalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa.


Od czego zacząć?

Wdrażanie Lean powinno odbywa się równolegle w dwóch obszarach: w procesach i kulturze organizacyjnej firmy. Procesy powinny być powtarzalne, stabilne i nieustannie udoskonalane, a pracownicy zaangażowaniu i przekonani do idei Lean. Można osiągnąć to wdrażając poniższe narzędzia Lean Management.

 • Zasada 5S – czyli porządek
  Zasada ta polega na sprzątaniu i standaryzowaniu miejsca pracy, tak aby każdy przedmiot miał swoje miejsce. Dzięki temu nie trzeba tracić czasu na poszukiwanie tego, co akurat potrzebujemy.
 • Mapowanie strumienia wartości
  Dotyczy wszystkich działań, które muszą zostać podjęte, aby wytworzyć dany produkt lub usługę. Dzięki tej zasadzie można wyeliminować zbędne straty i usprawnić proces produkcji.
 • Kaizen
  Opiera się na ciągłym doskonaleniu firmy. Odbywa się to w myśl zasady, że jeśli coś nie jest zepsute, to znaczy że może i powinno być udoskonalone. Najważniejsze w Kaizen jest, aby nowe pomysły na usprawnienia pojawiały się każdego dnia i w każdym możliwym miejscu.
 • Standaryzacja pracy
  Polega na określeniu spójnych i przewidywalnych kroków, które trzeba podjąć w określonym procesie. Należy stosować ją wszędzie tam, gdzie występują czynności powtarzalne. Zasada ta umożliwia dążenie do stabilności procesu.
 • TPM – czyli utrzymanie ruchu


Celem tego narzędzia Lean jest zapewnienie maksymalnej dostępności krytycznych urządzeń. Zasada ta ma minimalizować awarię i poprawiać jakość, dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników.